maria2.jpg

Maria Erlingsdotter Neerland har interiørdesignutdannelse fra Oslo og har tatt Kelly Hoppen Master Class i London. Siden 2001 har hun arbeidet som interiørdesigner og innredet hus, leiligheter og fritidsboliger. Flere av prosjektene er å finne i de norske og utenlandske interiørmagasinene. Maria har flere ganger blitt representert i den internationalt anerkjente interiørboken Andrew Martin Interior Design Review. I 2011 utgav hun livsstilsboken «Maria kokkelerer, inviterer og organiserer» på Aschehoug forlag. Idag er hun kreativ leder for Divine Design by Cornelia og Maria AS.

Maria Erlingsdotter Neerland studied interior design in Oslo and has attended the Kelly Hoppen Master Class in London. Since 2001, she has worked as an interior designer and has decorated houses, apartments, and second homes. Many of her projects can be found in Norwegian and international interior magazines. Maria has featured many times in the internationally recognized interiors book Andrew Martin Interior Design Review. In 2011, her book 'Maria Cooks, Invites, and Organizes' was published by Aschehoug Publishers. Today she is the Creative Director for Divine Design by Cornelia and Maria AS. 


Hilde Råstad Eckhoff er diplommarkedsfører fra Norges Markedshøyskole. Hun har bred erfaring fra prosjektledelse og markedsføring både fra kunde og byrå. De siste 10 årene har hun arbeidet med administrasjon og prosjektledelse innenfor arkitektur og entreprise /byggeledelse sammen med Siv. Ark. Jo K Eckhoff. I dag er hun administrasjonsansvarlig i Divine Design by Cornelia og Maria AS.

 

 

Hilde Råstad Eckoff is a marketing graduate of the Oslo School of Management.  She has wide experience in project management and marketing both on the purchasing and agency side. For the last ten years, she has worked with administration and project management in architecture and contracting/construction with Architect Jo K Eckhoff. Today she is the head of administration for Divine Design by Cornelia and Maria AS. 


Cornelia Thrane-Steen er siviløkonom fra St. Andrews i Skottland. Hun vokste opp i London, og etter endte utdannelse arbeidet hun i et internasjonalt konsulentfirma med headhunting og rekruttering.  Siden 2005 har Cornelia jobbet som interiørdesigner og innredet hus, leiligheter, fritidsboliger, kontorer og restauranter. Flere av hennes prosjekter er representert i boligmagasiner og tidsskrifter. Idag er hun daglig leder i Divine Design by Cornelia og Maria AS.

 

Cornelia Thrane-Steen studied business at St Andrews in Scotland. She grew up in London, and after finishing her education she worked for an international consulting firm focusing on headhunting and recruitment. Since 2005 Cornelia has worked as an interior designer and has decorated houses, apartments, second homes, offices, and restaurants. Many of her projects have featured in interior magazines and journals.  Today she is the Managing Director for Divine Design by Cornelia and Maria AS.
 


Heddy Klaveness har en bachelor i kunsthistorie fra Paris og en master i Arts administration fra Boston, hvor hun senere jobbet flere år i kunstgalleri. Etter 18 år utenlands jobber hun nå som interiør designer i Divine Design. Heddy har en vellutviklet estetisk sans og en sterk pasjon for interiørarkitektur

 

 

 

 

Heddy Klaveness has a bachelor in art history from Paris and a masters degree i art administration from Boston, where she later worked several years in an art gallery. After 18 years abroad she now works as an interior designer in Divine Design. Heddy has a well developed aesthetic sense and a strong passion for interior architecture.